Kurz zpomaleného čtení _002 a _003 navazuje na stejnojmenný kurz, který se uskutečnil v průběhu akademického roku 2019/20.

Kurz v současnosti (v akademickém roce 2020/21) probíhá opět ve spolupráci se skupinou studentů brněnské VUT, FaVU. Cílem kurzu je společným úsilím mapovat heterogenní soubor neustále se posouvajících území. Objevovat a tvarovat prostor, který se nachází někde na vnější (individuální oblasti), nám dosud neznámé, nesourodé a nebo rozmazané hranici. 

Studenti by v rámci modulu měli hledat nové koncepty, jak překládat a formulovat doposud neznámé myšlenky, testovat nové nápady a vyvíjet další možné budoucí modely, které mohou následně aplikovat ve svojí práci a v dalším uvažování. Vytvářet a rozvíjet sebereflexivní nástroje, které jsou postavené na definování vlastní osobnosti a jejího vztahu k současným lokálním i globálním sociálním hyper/strukturám.

Podobně jako kurz _001, tak i jeho další pokračování _002 se bude odehrávat primárně v on-line prostředí tohoto skupinového blogu. Jednotlivé příspěvky bude možné dohledat v sekci příspěvky.

V letním semestru (akademického roku 2020/2021) se uskuteční závěrečná třetí část _003 Kurzu zpomaleného čtení. Ta se opět uskuteční v on-line prostředí tohoto kolektivního blogu. Kurz přímo navazuje, rozpracovává, rozvíjí a ohledává další vrstvy textu Důsledky vzdáleností.

Kurz zpomaleného čtení tvoří jednu z částí edukativně-performativní entity The Transversal Navigation (TTN).

Vedoucí kurzu: MgA. Aleš Čermák: xvcermak(at)vutbr(dot)cz